23 Temmuz 2012 Pazartesi

Organik gübre kullanımı

Ülkemiz topraklarının ;
AZOT; % 75 den fazlası organik madde ve azot miktarı çok az veya azdır. %6 civarı yeterli ve fazla organik madde içermektedir.
FOSFOR; %75‘inde bitkilere elverişli fosfor çok az veya azdır. % 14’ünde bitkilere elverişli fosfor fazla miktardadır.
POTASYUM; % 80’inde bitkiler tarafından
Kullanılabilir potasyum fazla veya çok
fazladır. % 1,3’ ünde ise yetersizdir.
Topraklarımızdaki organik maddenin azlığı ve besin elementleri eksikliği, gerek çiftlik gübresinin gerekse diğer organik gübrelerin topraklara verilmesinin önemini ortaya koymaktadır.


Hiç yorum yok: